ads
publicitate
 
Actualitate

Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școala gimnazială nr.1 Dej

antet

Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școala gimnazială nr.1 Dej ,cod SMIS
122358

Proiectul “Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școala gimnazială nr.1 Dej , cod SMIS 122358, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către MUNICIPIUL DEJ, pe o perioada de 65 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 31.07.2023, având o valoare totală de 10.059.412,41 lei din care contribuția FEDR 8.420.429,74 lei, iar 9.708.260,13 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord -Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului

Nivelul de educație este un factor decisiv al dezvoltării umane, deoarece determină în cea mai mare măsură traseul și atractivitatea unui individ în societate. La nivel macro, nivelul de educație al unei societăți este cel care determină în mare măsură productivitatea, activitatea economică a unei țări, precum și mobilitatea forței de muncă.

Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor, pe termen lung, pentru un nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții, prin oferirea unei infrastructuri de calitate pentru desfășurarea actului educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea atractivității procesului de învățământ obligatoriu, prin construirea unei noi școli pentru clasele V-VIII
  2. Asigurarea premiselor pentru desfășurarea unui act educațional de calitate, prin echiparea şi dotarea corespunzătoare a infrastructurii specifice ciclului gimnazial.
  3. Creșterea calității mediului de lucru pentru personalul didactic şi nedidactic care îşi desfășoară activitatea în cadrul noii școli gimnaziale.
  4. Promovarea incluziunii sociale, prin adaptarea infrastructurii educaționale gimnaziale la utilizarea de către persoane cu dizabilități.
  5. Creșterea calității mediului înconjurător și promovarea utilizării eficiente a resurselor prin adoptarea unor soluții tehnice moderne și nepoluante.
  6. Asigurarea facilităților pentru desfășurarea unui program de tip “Școală după școală” în cadrul Școlii gimnaziale nr. 1 Dej.

subsol

Articole Similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close
Close