publicitate
publicitate
publicitate
 
Din Zona

Peste 300 de profesori din judetul Cluj sustin astazi examenul de DEFINITIVAT – VIDEO

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, se desfasoara astazi în centrul de examen organizat la Colegiul Național ,,George Coșbuc”, din Cluj-Napoca. 

Dintre cei 342 de candidați înscriși la începutul anului școlar, pentru 42 de discipline de examen, în județul Cluj au fost admiși, în vederea susținerii  probei scrise, 311 candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (note nu mai mici de 7 la fiecare probă). 

Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. În județul Cluj au beneficiat de această măsură specială 78 de candidați din totalul celor de 311 candidați admiși pentru susținerea probei scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2020).  De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online Inspectoratului Școlar Județean Cluj, spre evaluare.  În fiecare sală de examen au fost repartizați maximum 10 candidați, iar la intrarea in centrul de examen, profesorilor le-a fost masurata temperatura.  

Durata de redactare a lucrării scrise  este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru ( 1 candidat la nivelul județului Cluj).

La fel ca în anii anteriori, la nivelul județului Cluj, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (83 de candidați), învățământ primar în limba română (62 de candidați), educație fizică și sport (34 de candidați).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie 2020 în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.

 Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie 2020, după afișarea rezultatelor și pe 30 iulie 2020, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen din județul Cluj și pe site-ul definitivat.edu.ro., în data de 4 august 2020.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin  8 (opt) pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ. 

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul principal al acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

 

Articole Similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close
Close